Kapłani

Obecnie:
Proboszcz – ks. Mirosław Wasiak, od 29.08.2010
Wikariusz – ks. Mateusz Proczek, od 26.08.2022

Pomoc duszpasterska – ks. Stanisław Zawada, od 17.06.2022

Dawniej:
Proboszczowie:
† Ks. Wawrzyniak Stanisław Jerzy, 19.06.2006 – 24.06.2010
Ks. Czyżyk Krzysztof, 15.01.2000 –19.06.2006
Ks. Kowara Edward, 20.06.1997 –15.01.2000
† Ks. Kuśmierczyk Janusz, 14.02.1995 – 06.06.1997
† Ks. Borecki Eugeniusz, 26.10.1972 –14.02.1995
† Ks. Płudowski Józef, 20.08.1964 – 26.10.1972
† Ks. Dembowski Marian, 17.05.1946 –18.10.1966
† Ks. Banasiewicz Eugeniusz, 28.06.1935 –17.05.1946
† Ks. Maciejewski Jan, 03.02.1932 – 28.06.1935
† Ks. Sałaga Anatol, 01.09.1929 – 03.02.1932

Wikariuszowie:

ks. Włoch Michał 25.08.2019-25.08.2022
Ks. Skoczylas Jacek, 01.09.2013–18.09.2019
Ks. Jaśkowski Jacek, 28.08.2011– 01.09.2013
Ks. Jarzębski Tomasz, 26.08.2010 – 28.08.2011
Ks. Szymański Zbigniew, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Turek Łukasz, 28.06.2003 – 01.07.2006
Ks. Adler Paweł, 28.06.2003 – 02.09.2003
Ks. Krasuski Piotr, 27.10.2001– 28.06.2003
Ks. Skowyra Zbigniew, 28.07.2001– 28.06.2003
Ks. Ołdak Piotr, 30.06.2000 – 28.07.2001
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 01.08.1996 – 26.08.2000
Ks. Kazimierczuk Tomasz, 22.06.1996 – 30.06.2000
Ks. Stępień Wojciech Robert, 28.06.1996 – 01.08.1996
Ks. Trzciński Paweł Stanisław, 30.06.1995 – 28.06.1996
Ks. Banaszek Cezary, 22.06.1994 – 22.06.1995
Ks. Grzymkiewicz Grzegorz, 19.08.1991– 27.06.1992
Ks. Józefczyk Jan, 22.06.1988 –19.08.1991
Ks. Gąsiorek Marek, 09.06.1986 –15.06.1988
Ks. Bocheński Wiesław Marian, 04.06.1984 –16.06.1986
Ks. Osimowicz Jan, 15.06.1982 –13.06.1984
Ks. Piekut Krzysztof, 25.05.1981–15.06.1982
† Ks. Andrzejewski Jan, 25.05.1979 – 25.05.1981
Ks. Piskorski Zenon, 20.05.1978 – 25.05.1979
Ks. Zdun Wojciech, 20.05.1975 – 20.05.1978
Ks. Krzysztofik Grzegorz, 05.06.1973 – 20.05.1975
† Ks. Nowak Władysław, 01.06.1971– 05.06.1973
† Ks. Foks Stanisław, 10.06.1970 – 01.06.1971
Ks. Woźnicki Lech, 02.06.1969 –10.06.1970
Ks. Olejarz Julian, 10.06.1968 – 02.06.1969
Ks. Król Tomasz, 13.08.1966 –10.06.1968
† Ks. Płudowski Józef, 20.08.1964 –18.10.1966
Ks. Misa Paweł FDP, 10.08.1963 – 01.08.1964
Ks. Borowiec Jan FDP, 31.08.1962 –10.08.1963
Ks. Kawałko Jan FDP, 20.08.1961– 31.08.1962
Ks. Szczypiński Henryk, 20.06.1960 –19.06.1961
Ks. Sikorowski Jerzy, 03.08.1959 – 20.06.1960

Rezydenci:
Ks. Eugeniusz Jankowski, 26.08.2016-31.08.2020
Ks. Wnuk Andrzej, 01.09.2012 –10.08.2016
Ks. Gosik Mariusz Andrzej, 01.12.2010 – 01.12.2011

Pomagający duszpastersko:
Ks. Eugeniusz Jankowski, 1.09.2020-05.04.2021
† Ks. Lucjan Musielak, 10.2017-13.10.2019
† Ks. Gerard Jarecki, 09.2006–21.07.2017