Wspólnota Domowego Kościoła

W naszej Parafii pw. WNMP w Celestynowie jest powołanych 6 kręgów Domowego Kościoła, pierwszy z nich powstał w 2011 roku.

Drodzy Małżonkowie, jeśli żyjecie w sakramentalnym związku małżeńskim i pragniecie:

  • pogłębiać Waszą wiarę w Jezusa Chrystusa, lepiej poznawać i rozumieć Pismo Święte;
  • nauczyć się, w jaki sposób otwarcie rozmawiać ze Sobą o wszystkich, nawet najtrudniejszych sprawach Waszego małżeństwa, Waszej rodziny;
  • nawiązać przyjaźnie z innymi rodzinami i dzielić się z nimi swoimi radościami i troskami;

to zapraszamy Was do naszej wspólnoty Domowego Kościoła

Kontakt:
ks. Mirosław Wasiak – proboszcz parafii w Celestynowie
Karolina i Augustyn Wójcikowie – para odpowiedzialna w rejonie Otwock-Kresy – mail:dk.otwock.kresy@gmail.com

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem katolickim, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło – Życie został założony przez Ks. Franciszka Blachnickiego, po soborze  watykańskim II jako ruch odnowy żywego Kościoła. Zarówno Ruch Światło – Życie, jak i sam Domowy Kościół są ruchami działającymi w jedności z parafią – lokalną strukturą Kościoła przy jednoczesnej wymianie duchowych doświadczeń z innymi wspólnotami formującymi się w ten sam sposób w innych parafiach w całej Polsce oraz w kilku innych krajach.

Czym się wyróżnia duchowość naszego ruchu?

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską. Jest ona rozumiana jako jedność małżonków z Jezusem oraz ich jedność wzajemna w nim. Jezus jest spoiwem i fundamentem małżeństwa. Jemu małżonkowie oddają kierownictwo swojego życia, swojego małżeństwa i swojej rodziny.

Domowy Kościół czerpie swój program działania z doświadczeń Ruchu Światło – Życie oraz wielu innych ruchów nakierowanych na budowanie rodziny jako najmniejszej komórki Kościoła, w tym z doświadczeń stworzonego we Francji ruchu małżeńskiego END. Poprzez szereg praktycznych narzędzi pomaga małżonkom we wzroście ich relacji ze sobą, w wychowaniu dzieci do dojrzałej wiary oraz do jedności z Kościołem i odpowiedzialności za jego rozwój. Czerpie w tym zakresie inspirację z życia Świętej Rodziny, a zwłaszcza Maryi – Niepokalanej Matki Kościoła, która jest patronką  Ruchu Światło – Życie. Duchowość Domowego Kościoła jako żywego organizmu wciąż się rozwija dostosowując się do wyzwań nowych czasów i stawiających przed nimi kolejnych pokoleń małżonków.

Jak wygląda spotkanie kręgu?

Uwieńczeniem codziennej pracy duchowej w ramach domu-rodziny jest comiesięczne spotkanie kręgu. Odbywa się ono w domu jednej par z kręgu. Spotkanie takie trwa ok 3 godzin i składa się z 3 części: dzielenia życiem przy wspólnym poczęstunku, części modlitewnej i części formacyjnej. Natomiast uwieńczeniem pracy członków wspólnoty w całym roku formacyjnym są rekolekcje
wakacyjne. Zgodnie z charyzmatem Domowego Kościoła darami (zobowiązaniami, przywilejami) jakie ułatwiają małżonkom duchowy wzrost są:
– codzienna modlitwa osobista,
– regularne studiowanie Pisma Świętego,
– codzienna modlitwa małżeńska,
– codzienna modlitwa rodzinna,
– comiesięczny dialog małżeński,
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Co jeszcze warto wiedzieć?

Oprócz spotkań miesięcznych kręgu jego uczestnicy spotykają się towarzysko. Praca w kręgu jest pogłębiana w czasie wakacji poprzez udział w rekolekcjach oraz przez uczestnictwo w dniach wspólnoty. Pozwalają one na spotkanie się z członkami innych kręgów i wspólnot Ruchu Światło – Życie i doświadczenie poczucia jedności z Kościołem w szerszym wymiarze.

Gdzie szukać więcej informacji?

Więcej informacji na temat Domowego Kościoła można znaleźć na stronie www.oaza.praga.pl