Małżeństwo

Wymagane dokumenty do sakramentu małżeństwa

  • Metryka chrztu (ważna 3 miesiące)
  • Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
  • Dowód osobisty
  • Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)
  • Zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej
  • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
  • Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego przy ślubie konkordatowym lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpoczynamy w pierwszą niedzielę stycznia w kościele o godz. 19.00. Spotkania prowadzą kapłani i zaproszeni małżonkowie. Kurs trwa 10 tygodni.

Propozycje czytań: https://www.biblijni.pl/czytania_slubne/