VII TYDZIEŃ WIELKANOCNY 12-18.05.2024

>

Niedziela `12.05.2024 VII NIEDZIELA WIEKANOCNA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
7:00 +5 r. śm. Mariannę Wiącek; Eugenię, Tadeusza, Józefa Rogulskich; Kazimierę i Zygmunta Wasążników
8:30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB: dla Marii w 54 r. ur. i za C.R.
10:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB: dla Piotra w 6 r. ur. i za C.R.
11:30 Zbiorowa:
Pokaż intencje mszalne
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB:
… dla Jakuba i Piotra w 40. rocz. ich urodzin
… dla Jana w 70 r. ur. i za C.R.;
… dla Bartosza w 18 r. ur. i za C.R.;
… dla Agnieszki i Pawła Cicheckich w 20 r. ślubu i za C.R.;
… dla chóru Caelestis, Opiekuna i ich rodzin;
… dla Violetty, Moniki, Mariana, Pawła i C.R.;
… dla C.R. Szostaków, Rosłońców, Laskusów, Mazków, Sygów (do 25.12.)

+Adama Urbaniaka (22.01-22.09);
+Cecylię i Tadeusza Wasążników, Stanisława Szostaka, zm. Szostaków Grzegrzółków, Wasążników i Lusawów;
+Laskusów i Skoczków (do 31.12.2024);
+Stanisława Bąka (do 31.12.2024);
+Waldemara Floriańczyka (9.04.-30.06.2024);
+Kamila Górskiego w 8 r. śm.;
+Teresę Czarnotę (od rodz. Sobczaków i Olszewskich);
+Hieronima i Tomasza w12 r. śm. oraz Jana i Aleksandrę Cisło; Józefa, Katarzynę, Wincentego Rybków; Zygmunta Wielgoławskiego; Stanisława Nowaka;
+Mariannę Bąk (od rodz. ze Świdra);
+Teresę Bączyk (od Agnieszki Strzeżysz z rodziną);
+Feliksa, Janinę, Wacława Szopów;
+Hannę Siemińską (m-c po śmierci)

13:00 REGUT ZA PARAFIAN
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla ks. Stanisława z racji ur. i im.
Poniedziałek 13.05 Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, wspomnienie
6:45 +Jadwigę Stepień w 3 r. śm.
6:45 +Feliksa Żołądka w 13 r. śm. i r-ców Kowalskich
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Urszuli i Jacka z racji 25 r. ślubu, za ich córke i C.R.
20:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla uczestniczących we Mszy św. i procesji fatimskiej
Wtorek 14.05 św. Macieja Apostoła, święto
6:45 +Stanisławę i Stanisława Zawadów
6:45 +Edwarda Popisa (od kolegów i koleżanek z pracy).
18:00 +w 8 r. śm. Heleny i Stanisława oraz Ireny Żołądków
Środa 15.05
6:45 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Zofii z racji urodzin i za C.R.
6:45 +Zofię Gniadek (od Sylwii i Tadeusza Gniadków)
18:00 Zbiorowa:
Pokaż intencje mszalne
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB
… dla Teresy i Bogdana w 50 r. śl. i za C.R.;
… dla rodziców biologicznych i duchowych oraz za nasze dzieci;
… dla Anny i jej rodziny (10.01–15.05);
… dla Barbary i jej rodziny (20.03-15.05);
… dla Ireneusza o zdrowie i za C.R. (10.04–29.05);
… dla Wojciecha o zdrowie

+Eugenię Bukat (24.04–5.06);
+Hannę Siemińską (24.04–23.10);
+Teresę Wiącek (24.04–19.06);
+Jana Zduńczyka (3.01–4.09);
+Czesława i Mariannę Dynek;
+Zofię Kozłowską (z racji imienin);
+Wandę Żołądek (od córki Jadwigi z rodziną);
+Krzysztofa Dudkowskiego (1.05-26.06);
+C.R. Chodkiewiczów, Zawadków i Jałochów (1.05-26.06);
+Stanisławę i Stanisława, Jana, Mariannę, Tomasza, Witolda Zagańczyków; Zofię Kornowską; Andrzeja, Helenę, Stanisława Gąsiewskich; Teresę Sztabnik;
+Stanisławę i Bolesława Drzewoszewskich; Helenę Stachyra i zm. z C.R. Stachyrów

Czwartek 16.05 św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski i metropolii warszawskiej, uroczystość
6:45 +Zofię i Stefana Główków
6:45 +Wandę Żołądek (od rodz. Papisów)
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Zofii z racji imienin i za C.R.
Piątek 17.05
6:45 +Dariusza i Henryka Olszewskich; Władysławę i Stanisława Wojdowiczów
6:45 +Jana Święcha; Stanisławę i Waldemara Jurczewskich
18:00 Zbiorowa:
Pokaż intencje mszalne
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB
… dla młodzieży oazowej z naszej parafii;
… dla członków wspólnoty modlitewnej Ruch Maryjny

+Bogdana Sitka (8.03-27.12);
+Waldemara Kowalczyka (8.03-12.07);
+Eugeniusza Wyglądałę (26.04–23.08);
+Teresę Bąk (5.01–15.11);
+Macieja Czarneckiego (5.01–13.09);
+Kazimierza Grzegrzółkę (26.01-27.12);
+Jana Galasa (od sąsiadów Koców);
+Teresę Bączyk (od sąsiadów Walkiewiczów);
+Henrykę Macniew (12.04–17.05);
+Anielę, Ryszarda, Lidię Makulskich; Ewę i Juliana Gałeckich 10 i 17 05);
+Edmunda Koca (5.04-7.06);
+Mariana Rżysko (5.04-2.07);
+Mirosława Zielińskiego (3.05-27.12);
+Andrzeja Talara (3.05-30.08)
+Józefa Grzywacza (3–31.05);
+Jana Witaka (3.05-30.08)
+Zofię Gniadek (od rodz. Kaszubowskich);
+Leszka Mroza w 2 r. śm.

Sobota 18.05
6:45 +Jana Obłozę w 10 r. śm.
11:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla dzieci pierwszokomunijne z klasy III b, oraz za ich rodziców i C.R., nauczycieli, wychowawców, katechetów i Dyrekcję
18:00 +Małgorzatę Sęk w 2 r. śm; Barbarę i Janusza Skolaków