Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca to międzynarodowy ruch religijny o charakterze modlitewnym założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Każda osoba z Róży codziennie przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych, połączoną z rozważaniem. Jedna róża liczy 20 osób. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w kościele o godz. 6:45 i rozpoczynamy rozważaniem kolejnej tajemnicy różańcowej, po niej jest różaniec i Msza św. w intencji  Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i naszych bliźnich. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień – modlitwy rozpoczynamy o godz. 17:00, a po nich  Msza św. Podczas Mszy św. podawane są intencje do omodlenia w danym miesiącu. Także w tym dniu członkowie Róż wymieniają się tajemnicami różańcowymi. W naszej parafii istnieje 11 Kół Żywego Różańca, w tym dziewięć żeńskich, jedno męskie i jedno mieszane.