Różaniec Rodziców za Dzieci

Różaniec rodziców za dzieci to wspólna modlitwa różańcowa rodziców za dzieci. Pomysł takiej inicjatywy zrodził się w lutym 2013 roku po rekolekcjach „Uzdrowienie wspomnień”, które przeżywała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Uczestnictwo w tego rodzaju modlitwie polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki różańca w intencji dzieci. Pierwszego dnia miesiąca następuje wymiana tajemnic różańcowych pomiędzy rodzicami tworzącymi daną różę. Każdy uczestnik jest członkiem róży składającej się z 20 rodziców. Nasz różaniec składa się z 16 róż, do których należy 320 osób. Opiekę duchową sprawuje ks. Mirosław Wasiak.

Wszystkie róże spotykają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godz. 20:00. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom, ponieważ wierzymy, że modlitwa różańcowa wprowadza je w świat Bożej łaski.