Ruch Maryjny

Ruch Maryjny to modlitewny ruch skupiający osoby zakonne i świeckie podejmujące modlitwę za kapłanów. W naszej parafii ten szczególny wieczernik modlitewny przypada na pierwszy czwartek miesiąca i ma następujący przebieg:

  • rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18:00 w intencji powołanych i o nowe powołania do pracy w Winnicy Pańskiej
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą różańcową (dwie części różańca) i zakończona Apelem Jasnogórskim
  • od godz. 21:00 do 6:00 osobista modlitwa w domach podczas jednej godziny, na którą zapisujemy się u kapłanów

Ruch Maryjny, który obejmuje cały świat powstał z inicjatywy włoskiego kapłana ks. Stefano Gobiego. Uczestniczył on 8 maja 1972 roku w pielgrzymce do Fatimy. Modlił się w małej kaplicy objawień za kilku kapłanów, którzy zdradzili swoje powołanie i usiłowali łączyć się w stowarzyszenia buntujące się przeciw autorytetowi Kościoła. Wewnętrzna siła popychała go do zaufania miłości Maryi. Matka Boża – posługując się nim jako pokornym i ubogim narzędziem – zgromadzić miała wszystkich kapłanów, którzy przyjmą zaproszenie do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu, do trwania w głębokiej jedności z Papieżem i Kościołem z nim zjednoczonym, do prowadzenia wiernych do bezpiecznego schronienia się w Jej matczynym Sercu. Kapłani, którzy odpowiedzieli na to zaproszenie tworzą Kapłański Ruch Maryjny. Ruch ten, dosyć szybko poszerzył się o uczestnictwo wiernych świeckich i osoby zakonne, które tworzą Ruch Maryjny.

Osoby zakonne i świeckie przynależą duchowo do tego Ruchu, o ile przyjmują następujące zobowiązania:

  • żyć poświęceniem się Niepokalanemu Sercu Maryi;
  • trwać w wierności przyrzeczeniom chrzcielnym;
  • stale podejmować wysiłek modlitwy i nawrócenia;
  • budować radosną jedność z kapłanami i biskupami;

Osoby te nie są związane żadnymi więzami prawnymi i mogą działać w sposób wolny w różnych stowarzyszeniach kościelnych, do których już należą.