Kościelna Służba porządkowa „Totus Tuus”

Kościelna Służba porządkowa „Totus Tuus” w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie liczy 15-tu mężczyzn w różnym wieku. Przewodniczącym jest  Władysław Nowak. Wszyscy członkowie są wierzącymi i praktykującymi katolikami, ukierunkowani na dobro swojej wspólnoty parafialnej i całego Kościoła Powszechnego.

Podczas roku liturgicznego czynnie angażujemy się w posługę podczas różnego rodzaju uroczystości parafialnych z udziałem sztandaru. Pomagamy w służbie porządkowej dla bezpieczeństwa zgromadzonych osób podczas uroczystości parafialnych. Podejmujemy określone funkcje w służbie liturgicznej ołtarza. Poza naszą parafią udzielamy się w innych parafiach naszej diecezji. Przeważnie jest to udział z naszym sztandarem w uroczystościach odpustowych i pomoc w służbie porządkowej podczas większych zgromadzeń.

Opiekę nad naszą wspólnotą pełni ks. Mirosław Wasiak. Jesteśmy również w stałym kontakcie z ks. kan. Grzegorzem Kowalczykiem, który jest diecezjanym moderatorem Kościelnej Służby Porządkowej.

Nasze spotkania formacyjne odbywają się w 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 19:00 w salce św. Faustyny. Prowadzone są przez księdza Proboszcza. Podczas spotkań pochylamy się nad wybranym fragmentem tekstu z Pisma Świętego i wzajemnie ubogacamy się poprzez dyskusję. Spotkanie kończy wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłana.