Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w ostatnim dniu rekolekcji wielkopostnych na Mszy św. o godz. 16.00.

Dodatkowo Kapłani odwiedzający chorych w pierwsze piątki miesiąca, na życzenie chorych lub rodziny, udzielają tego sakramentu. Sakrament ten udzielany jest również przy indywidualnych zgłoszeniach chorych.